ระบบอัตโนมัติควบคุม / ระบบ IC Card

ระบบ IC Card

รูปแบบของระบบ IC Card System
  • ลงทะเบียน
  • จ่าย IC Card
  • กำหนดการเติมน้ำมัน
  • นำ IC Card ไปแตะที่ Kiosk
  • ระบบสั่งจ่ายน้ำมัน
  • พิมพ์ใบเสร็จ
  • บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล