ระบบอัตโนมัติควบคุม / ระบบ RFID Nozzle

ระบบ RFID Nozzle

รูปแบบของระบบ RFID Nozzle System
  • ลงทะเบียน
  • ติดตั้งแท็กประจำรถ
  • กำหนดการเติมน้ำมัน
  • บ่งชี้การเติมจาก Kiosk
  • ระบบตรวจสอบว่าถูกต้อง
  • ระบบสั่งจ่ายน้ำมัน
  • พิมพ์ใบเสร็จ
  • บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล