อุปกรณ์และอะไหล่ / มอเตอร์ และปั๊ม

ETP-40A

ราคา N/A

Stansard     Model : ETP-40A
                   pump : DYB40-DC12
                   Flower Meter : FM-120L in Liter
                   Hose : 4m
                   Manual Nozzle : J60-A
                   Bracket : Yes

Option         pump : DYB40-DC24
                   Flower Meter : FM-40G in Gallon
                   Automatic Nozzle : Yes
                   Bracket : No
                   2m Inlet Hose : Yes
                   filter check value : Yes


Net Weight: 12Kg
Gross Weight: 13Kg
Dimension: 420x350x340mm

ETP-60A

ราคา N/A

Stansard:    Model : ETP-60A
                    pump : DYB60-AC220
                    Flower Meter : FM-120L in Liter
                    Hose: 4m
                    Manual Nozzle: J60-A
                    Bracket : Yes

Option:       pump : DYB60-AC110
                    Flower Meter : FM-40G in Gallon
                    Automatic Nozzle : Yes
                    Bracket : No
                    2m Inlet Hose : Yes
                    filter check value : Yes

Net Weight: 16Kg

Gross Weight: 17Kg

Dimension: 420x350x340mm

ASG-60A

ราคา 15,000 B.

 • Model : ASG-60A
 • Pump : DYB-60 220V
 • Flow meter : FM-120L
 • Hose : 4m
 • Manual nozzle : ASG-11A Blue
 • Bracket : Yes
 • Inlet Hose : 2M

ASG-40A

ราคา 25,000 B.

 • Model : ASG-40A
 • Pump : DYB-40 12V
 • Flow meter : FM-120L
 • Hose : 4m
 • Manual nozzle : ASG-11A Blue
 • Bracket : Yes
 • Inlet Hose : 2M