อุปกรณ์และอะไหล่ / คีย์บอร์ด

คีย์บอร์ด พร้อมหน้าจอ LCD

แบบ A 6X9 เมตรนี้ จะมี 2 ตู้จ่าย ตู้จ่ายละ 2 มือจ่าย สามารถขายน้ำมันได้ 3 ชนิด โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • หลังคาคลุมปั๊มขนาด ขนาดกว้าง 6 เมตร และ ยาว 9 เมตร ปูกระเบื้องแท่น สำหรับติดตั้งตู้จ่าย และเทคอนกรีต ขนาด 20 เมตร x 10 เมตร x 15
  • เซ็นติเมตร
  • ติดตั้งตู้จ่ายแบบสองมือจ่ายจำนวน 2 ตู้
  • แทงค์ 2 แทงค์งานวางระบบท่อและไฟฟ้าในอาคารคลุมปั๊ม
  • งานออกแบบเขียนแบบและรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร