ระบบอัตโนมัติควบคุม / ระบบ IC Card

Smart Dispenser Management System - SDMS

SDMS ถูกออกแบบมาเพื่อไว้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรือ บริษัทที่มีรถ หรือรถ Forklift เป็นของบริษัท และต้องการจะลดต้นทุนในการบริหารจัดการการจ่ายน้ำมันให้กับรถของบริษัท ด้วยการลดอัตรากำลังพล วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเที่ยงตรง ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการการจ่ายน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงข้อมูลเบื้องต้น

ระบบสามารถสั่งจ่ายน้ำมันไปที่หัวจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติ และสามารถสั่งจ่ายได้เป็น จำนวนลิตร จำนวนบาท หรือเต็มถัง ตั้งราคาน้ำมัน สั่งจ่ายได้ว่าจะให้รถทะเบียนใด ไปเติมเวลาใด หรือวันที่เท่าไร เป็นจำนวนกี่ลิตร และสั่งจ่ายน้ำมันผ่านคอมพิวเตอร์จากภายในสำนักงาน
พนักงานขับรถ สามารถเติมน้ำมันได้ด้วยตนเอง และไม่จำเป็นต้องมีพนักงานอื่นเฝ้าสถานี เพียงแค่นำการ์ด (หรืออุปกรณ์อย่างอื่น ขึ้นกับรุ่นที่แตกต่างกัน) ไปแตะที่เครื่อง Kiosk ระบบจะทำการแจ้งพนักงานขับรถ ว่าต้องไปเติมที่ตู้จ่ายใดและมือจ่ายที่เท่าไร และจะเติมได้เป็นจำนวนกี่ลิตร เมื่อเติมเสร็จระบบจะพิมพ์ใบเสร็จ และจะทำการส่งข้อมูลการเติมกลับไปที่สำนักงาน
ระบบสามารถเชื่อมต่อกับไม้วัดอิเล็กทรอนิกส์ (ATG) เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันในแทงค์ ณ เวลาใด ๆ ตรวจสอบจำนวนลิตรในการลงน้ำมันในแต่ละครั้งว่าครบถ้วน ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันในระบบ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน
ระบบจะมีรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการเติมน้ำมันตามวันที่ ตามแผนก ตามทะเบียนรถ จำนวนลิตรที่สั่งจ่าย และเติมจริง เป็นต้น และระบบยังสามารถ Export รายงานต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบของ Excel File เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปวิเคราะห์ หรือนำเข้าระบบอื่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่


ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบสามารถทำงานร่วมกับตู้จ่ายน้ำมันหลากหลายยี่ห้อที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด เช่น ASG, Tatsuno, Gilbraco, Wayne, Bennett, Tokheim, Censtar, Realtech, Sanki, Onsun และอื่น ๆ


อุปกรณ์ติดตั้งรูปแบบของระบบ