สถานีบริการน้ำมัน / สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก

แบบ C1 2x4 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 580,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 2x4 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 2 ตู้ ตู้ละ 1 มือจ่าย
  แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 454 ลิตร จำนวน 1 ใบ
 • ดีเซล 4,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ C2 3x6 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 650,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 3x6 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 2 ตู้ ตู้ละ 1 มือจ่าย
 • แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 454 ลิตร จำนวน 1 ใบ
  ดีเซล 4,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ C3 3x6 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 1,100,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 3x6 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 2 ตู้ ตู้ละ 1 มือจ่าย
 • แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 5,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ ฝังดิน
  ดีเซล 10,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ บนดิน
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ C4 3x6 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 1,250,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 3x6 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 1 มือจ่าย 1 ตู้
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 2 มือจ่าย 1 ตู้
 • แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 5,000 ลิตร แบ่งครึ่ง ฝังดิน จำนวน 1 ใบ สามารถบรรจุได้ 2 ชนิดน้ำมัน
  ดีเซล 10,000 ลิตร บนดิน จำนวน 1 ใบ
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร