อุปกรณ์และอะไหล่ / อื่นๆ

Shear Valve

ป้องกันระเบิดและไฟไหม้ เมื่อมีรถมาชนตู้จ่ายน้ำมัน

วาล์วจะปิดการไหลน้ำมันทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ป้องกันการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

SOLENOID VALVE (MSF-20F, MSF-25F)

 • Model : MSF-20
 • Nominal Path (mm) : 20
 • Pipe PT Drive : Portland Dafa
 • KV value (L/min) : 50
 • Working pressure range (mpa) : 0.035~045
 • Voltage (V) : AC220.110 50HZ DC24.12V
 • Environmental temperature (°C) : -40~55
 • Medium temperature (°C) : -40~65

SOLENOID VALVE (MSF-20N, MSF-25N)

 • Model : MSF-20
 • Nominal Path (mm) : 20
 • Pipe PT Drive : Portland Dafa
 • KV value (L/min) : 50
 • Working pressure range (mpa) : 0.035~045
 • Voltage (V) : AC220.110 50HZ DC24.12V
 • Environmental temperature (°C) : -40~55
 • Medium temperature (°C) : -40~65