งานบริการ / ซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุง

ASG มีทีมงานช่างเทคนิคมืออาชีพอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้บริการลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน ทั้งงานซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน งานซ่อมบำรุงแทงค์ และ ท่อ งานซ่อมบำรุงระบบในสถานีบริการน้ำมัน