อุปกรณ์และอะไหล่ / อุปกรณ์ไฟฟ้า

ชุดอิเล็กทรอนิกส์ LT-B 224

ราคา N/A

 • Working Ambient :
  1. Adapt temperature : -40°C~+55°C
  2. Relative humidity : ≤95%
  3. Air pressure : 86kPa~106kPa
 • Power :
  1. 1) Voltage: AC220V±20%√ AC380V±20% AC110V±20%
  2. 2) Frequency : (50±1)Hz √ (60±1)Hz
 • Unit price setting range : 0~9999, 0~999999 (changeable)
 • Single range : 1~9999.99, 1~999999.99 (changeable)
 • Accumulative range : 0~9999999999.99
 • Solenoid valve turn off setting range : 0~0.99 liter
 • Electronic Calibration.
 • Function of locking pump.
 • Fueling time limit function.
 • Can set the decimal point for the display, so can be used in many country with different
 • currency rate.
 • Can choose 7 digits for electromagnetic counter or 9 digits for Mechanical totalizer counter rate.
 • Can choose voice and printer.
 • Can choose 7 digits for Mechanical counter or 9 digits for Mechanical totalizer counter.
 • Leaves the communication ports, so it can communicate with the gas station management system.

Display 886 สำหรับตู้ Onsun

ราคา N/A

เป็นตู้จ่ายน้ำมันที่มี 2 มือจ่ายน้ำมัน 2 แม่ปั๊มและ 4 หน้าจอ

 • Accuracy: +/- 0.30%
 • Inlet Vacuum: >= 54 kPa
 • Outlet Vacuum: <=0.3 mPa
 • Power: AC 220V +/- 20% (50 Hz)
 • Unit prize range: 0-9999, 0-999999 (changeable)
 • Single range: 1-9999.99, 1-999999.99 (changeable)
 • Accumulative range: 0-9999999999.99
 • Electronic calibration
 • Dimension 2300 X 940 X 450

Power Supply ใช้กับตู้ Onsun 1 มือจ่าย

ราคา N/A

เป็นตู้จ่ายน้ำมันที่มี 1 มือจ่ายน้ำมัน 1 แม่ปั๊มและ 2 หน้าจอ

 • Accuracy: +/- 0.30%
 • Inlet Vacuum: >= 54 kPa
 • Outlet Vacuum: <=0.3 mPa
 • Power: AC 220V +/- 20% (50 Hz)
 • Unit prize range: 0-9999, 0-999999 (changeable)
 • Single range: 1-9999.99, 1-999999.99 (changeable)
 • Accumulative range: 0-9999999999.99
 • Electronic calibration
 • Dimension 2300 X 940 X 450

Power Supply ใช้กับตู้ Onsun 2 มือจ่าย

ราคา N/A

เป็นตู้จ่ายน้ำมันที่มี 2 มือจ่ายน้ำมัน 2 แม่ปั๊มและ 4 หน้าจอ

 • Accuracy: +/- 0.30%
 • Inlet Vacuum: >= 54 kPa
 • Outlet Vacuum: <=0.3 mPa
 • Power: AC 220V +/- 20% (50 Hz)
 • Unit prize range: 0-9999, 0-999999 (changeable)
 • Single range: 1-9999.99, 1-999999.99 (changeable)
 • Accumulative range: 0-9999999999.99
 • Electronic calibration
 • Dimension 2300 X 940 X 450

Pulser สำหรับตู้จ่ายน้ำมัน Onsun

ราคา N/A

เป็นตู้จ่ายน้ำมันที่มี 1 มือจ่ายน้ำมัน 1 แม่ปั๊มและ 2 หน้าจอ

 • Accuracy: +/- 0.30%
 • Inlet Vacuum: >= 54 kPa
 • Outlet Vacuum: <=0.3 mPa
 • Power: AC 220V +/- 20% (50 Hz)
 • Unit prize range: 0-9999, 0-999999 (changeable)
 • Single range: 1-9999.99, 1-999999.99 (changeable)
 • Accumulative range: 0-9999999999.99
 • Electronic calibration
 • Dimension 2300 X 940 X 450

RT-J100(SB100) สำหรับตู้ Onsun

ราคา N/A

 • Discharge rate of each revolution : 0.5L
 • Rotary direction of axial : CW
 • Level : 224mm
 • Vertical : 197mm
 • Flow range : 5L~100L
 • Working pressure : 0.12MPa-0.25MPa
 • Accuracy : ±0.2% (5L/min-100L/min)
 • Repeat error : ≤0.1%
 • Working life : ≥2000000L

RT-J80

ราคา N/A
Discharge rate of each revolution : 0.5L

 • Rotary direction of axial : CW
 • Level : 224mm
 • Vertical : 197mm
 • Flow range : 5L~90L
 • Working pressure : 0.12MPa-0.25MPa
 • Accuracy : ±0.2%
 • Repeat error : ≤0.1%
 • Working life : ≥2000000L

RT-DTJ1

ราคา N/A

 • Discharge rate of each revolution : 1L
 • Rotary direction of axial : CW
 • Level : 252mm
 • Vertical : 257.5mm
 • Flow range : 5L~100L
 • Working pressure : 0.12MPa-0.25MPa
 • Accuracy : ±0.2% (5L/min-100L/min)
 • Repeat error : ≤0.1%
 • Working life : ≥2000000L

RT-DTJ3

ราคา N/A

 • Discharge rate of each revolution : 0.4L
 • Rotary direction of axial : CW
 • Level : 250mm
 • Vertical : 336mm
 • Flow range : 5L~160L
 • Working pressure : 0.12MPa-0.25MPa
 • Accuracy : ±0.2% (5L/min-100L/min)
 • Repeat error : ≤0.1%
 • Working life : ≥2000000L

RT-DTJ4

ราคา N/A

Discharge rate of each revolution : 0.5L

 • Rotary direction of axial : CW
 • Level : 234mm
 • Vertical : 225.4mm
 • Flow range : 5L~100L
 • Working pressure : 0.12MPa-0.25MPa
 • Accuracy : ±0.2% (5L/min-100L/min)
 • Repeat error : ≤0.1%
 • Working life : ≥2000000L

RT-DTJ4A

ราคา N/A

 • Discharge rate of each revolution : 0.5L
 • Rotary direction of axial : CW
 • Level : 234mm
 • Vertical : 240mm
 • Flow range : 5L~100L
 • Working pressure : 0.12MPa-0.25MPa
 • Accuracy : ±0.2% (5L/min-100L/min)
 • Repeat error : ≤0.1%
 • Working life : ≥2000000L

RT-DTJ6

ราคา N/A

 • Discharge rate of each revolution : 1L
 • Rotary direction of axial : CW
 • Level : 256mm
 • Vertical : 254mm
 • Flow range : 5L~160L
 • Working pressure : 0.12MPa-0.25MPa
 • Accuracy : ±0.2% (5L/min-100L/min)
 • Repeat error : ≤0.1%
 • Working life : ≥2000000L