อุปกรณ์ไฟฟ้า / Power Supply ใช้กับตู้ Onsun 1 มือจ่าย