งานบริการ / งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

ASG มีทีมงานก่อสร้างไว้ให้บริการลูกค้าเพื่อให้เป็นการบริการจุดเดียวครบวงจร
ตั้งแต่การออกแบบ เขียนแบบ ขออนุญาตจากทางราชการ ก่อสร้าง
จนกระทั่งลูกค้าสามารถจำหน่ายสินค้าและบริการของลูกค้าได้