เครื่องวัดระดับน้ำมัน

LC มิเตอร์ มิเตอร์วัดการไหลในอุตสาหกรรม

LC มิเตอร์ มิตเตอร์วัดการไหลในอุตสาหกรรม
Technical performance     M50C M80C
Mode                                 M80-P
Dia                                    50mm ,   80mm 
Flow Rate                          50-500 L/min                           
epeatability                        0.05%
Accurancy                         0.2%
Working pressure              1.0Mpa/150PSI

ไม้วัดอิเล็กทรอนิกส์วัดระดับน้ำมันในถังน้ำมัน

Magnetostrictive Liquid Level Meter
ไม้วัดอิเล็กทรอนิกส์วัดระดับน้ำมันในถังน้ำมัน พร้อมคอนโซลแสดงผล
สามารถวัดระดับน้ำมันในถังแบบเรียลไทม์และเก็บค่าที่ได้ในจอแสดงผล
สามารถวัดได้มากถึง 12 ถังต่อจอแสดงผล 1 อัน
สามารถวัดได้ทั้งระดับน้ำมันและน้ำ