สถานีบริการน้ำมัน / สถานีบริการน้ำมันขนาดจิ๋ว

แบบ D1 1.5x2 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 285,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 1.5x2 เมตร และปูกระเบื้องเเท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 1มือจ่าย จำนวน 1ตู้
 • แทงค์เก็บน้ำมัน 500 ลิตร จำนวน 1 ใบ
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ D2 2x4 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 450,000 B.

 • อาคารคลุมปี้ม ขนาด 2x4 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 1ตู้ ตู้ละ 2 มือจ่าย ขายได้ 2 ชนิดน้ำมัน ทั้งเบนซินและดีเซล
 • แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 454 ลิตร จำนวน 1 ใบ
  ดีเซล 500 ลิตร จำนวน 1 ใบ
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า เเสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร