อุปกรณ์และอะไหล่ / มือจ่ายน้ำมัน

ASG11A Automatic Nozzle

ราคา 2,000 B.

 • Oil inlet: BSP3/4"
 • diameter of Spout: 13/16"
 • Flow rate: 0-45L/min
 • Material: aluminum
 • Color: Red, Yellow, Green

ASG11A1 Automatic Nozzle

ราคา 2,500 B.

 • Oil inlet: BSP3/4"
 • diameter of Spout: 15/16"
 • Flow rate: 0-60L/min
 • Material: aluminum
 • Color: Red, Yellow, Green

ASG11B Automatic Nozzle

ราคา 3,000 B.

 • Oil inlet: BSP3/4"
 • diameter of Spout: 13/16" or 15/16"
 • Flow rate: 0-45L/min or 0-60L/min
 • Material: aluminum
 • Color: Blue
 • No pressure, no flow type

ASG120L Automatic Nozzle

ราคา 2,500 B.

 • Oil inlet: NPT1"
 • diameter of Spout: 1/1/16
 • Flow rate: 0-60L/min
 • Material: aluminum
 • Color: Blue

ASG80Q Auto Shutoff Nozzle

ราคา 2,000 B.

 • Oil inlet: BSP3/4"
 • diameter of Spout: 13/16
 • Flow rate: 0-45L/min
 • Material: aluminum
 • Color: Blue

ASG80Q1 Auto Shutoff Nozzle

ราคา 2,500 B.

 • Oil inlet: BSP3/4"
 • diameter of Spout: 15/16
 • Flow rate: 0-60L/min
 • Material: aluminum
 • Color: Blue