งานบริการ / ปรับปรุงตู้จ่าย

งานปรับปรุงตู้จ่าย

ASG มีทีมงานมืออาชีพ ที่สามารถปรับปรุงตู้จ่ายเก่าให้เป็นตู้จ่ายใหม่
ไม่ว่าตู้จ่ายจะมีสภาพเป็นอย่างไร เราสามารถ re-build ให้เหมือนตู้ใหม่
และสามารถปรับเปลี่ยนตู้จ่ายน้ำมันระบบตัวเลขแบบ mechanic ให้เป็นระบบ digital
เพื่อความเที่ยงตรงในการจ่ายน้ำมัน